Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Interculturalitat  > Participació
 

Participació

A partir de l'experiència del debat "Ara és demà", el Consell Escolar de Catalunya ha obert a la participació la reflexió sobre la interculturalitat en el sistema educatiu, amb la finalitat d'incorporar les aportacions de la comunitat educativa a les propostes que elabori. Amb aquest objecitu, s'han establert diferents vies de participació.


Canals de participació i informació

A Consescat, espai de participació en línia del Consell Escolar de Catalunya, s'han creat quatre grups de debat en els quals es recullen contribucions sobre aquelles qüestions que, a partir de l’experiència i el coneixement, es vulguin aportar al debat. Permet també recollir textos i documents.

L'actualitat del debat té seguiment a la pàgina de Facebook del CEC i al perfil @consescat de Twitter, amb l’etiqueta #interculturalitat.

 

Taller de debat territorial

Participeu en el taller territorial del procés participatiu per al debat sobre interculturalitat. Es tracta d’una sessió presencial, oberta a la participació ciutadana, perquè el conjunt de la comunitat educativa deliberi sobre la interculturalitat en l’educació i aporti el seu punt de vista.

 

Taller de debat al centre

A partir de l'experiència iniciada amb el projecte "Ara és demà", es proposa realitzar al centre educatiu un taller de debat sobre la interculturalitat, obert a la participació ciutadana per integrar tota la comunitat escolar. Aquest taller de debat està adaptat a les garanties de qualitat democràtica pròpies d'un procés participatiu.

La guia per portar a terme de manera autònoma aquesta activitat a cada centre comprèn divesos materials:

  • Guia per realitzar el debat al centre. Presentació digital amb orientacions per a la dinamització de grups en el taller de debat.
  • Preguntes sobre els eixos del debat. Qüestionari per plantejar la discussió dels aspectes fonamentals de cada eix del debat.
  • Glossari de termes específics del qüestionari, amb definicions.
  • Núvol d’etiquetes, amb els conceptes al voltant dels quals es formulen les preguntes.
  • Pauta de recollida d’aportacions al debat. Formulari per a la recollida de les aportacions aplicable tant als petits grups de discussió com a les conclusions del taller.
  • Avaluació del procés de participació. Formulari per a l’avaluació del desenvolupament del procés participatiu generat pel taller de debat.

El primer document va destinat a les persones que organitzen i dinamitzen un taller. Els altres cinc són documents de treball que els participants en el taller han de tenir a mà.

A l’hora de portar a terme el taller, és important seguir les instruccions de desenvolupament contingudes en la guia de facilitació a fi d’assegurar la qualitat del taller com a procés participatiu.

És imprescindible que, al final del taller, qui hi ha participat empleni el formulari d’avaluació, ja que això proporciona indicadors per a l’anàlisi del funcionament del taller i del perfil de les persones que hi ha participat.

El Consell Escolar de Catalunya incorporarà al debat les aportacions dels tallers de centre. Ordeneu-les en el document de recollida d'aportacions al debat i envieu-lo a cecintercultural.ensenyament@gencat.cat fins al 7 de juliol de 2018.

 

Autorització d'ús d'imatges d'alumnes

La divulgació per qualsevol mitjà d'experiències educatives com ara el taller de debat al centre requereix l'autorització de l'ús d'imatges per les persones participants. En el cas d'alumnes menors d'edat, és imprescindible que els pares, mares o tutors legals inidiquin per escrit si proporcionen o no autorització per a aquest ús mitjançant el model corresponent , que cal presentar en el moment de la participació en el taller de debat.

 
Data d'actualització: 17.04.2018