Accés al contingut Accés al menú de la secció
Dijous, 08 de març de 2018

Dues subcomissions en funcionament


subcomissio

Actualment hi ha dues subcomissions del Consell Escolar de Catalunya en funcionament:

Subcomissió de Composició del CEC

Es va crear al mes d'octubre amb la finalitat de fer propostes sobre la composició futura del Consell Escolar de Catalunya. La composició actual es regeix per la Llei 25/1985 i des de llavors fins ara s'han produït molts canvis en el sistema educatiu i en la societat que obliguen a una profunda reflexió prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de composició del Consell, que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació preveu desenvolupar. 

Els membres de la subcomissió han aportat criteris i propostes per redactar un document que es portarà al Ple abans d'acabar el curs i posteriorment es traslladarà als responsables del Departament d’Ensenyament per complementar la tramitació corresponent de l'avantprojecte.

També en el període de consulta pública s'han rebut aportacions d'institucions i entitats de la comunitat educativa. 

Subcomissió d'Interculturalitat

S'ha constituït recentment aquesta subcomissió per reflexionar i desenvolupar en profunditat alguns dels reptes que la interculturalitat planteja en el sistema educatiu, que ja es van començar a analitzar en el debat sobre l'educació a Catalunya que es va promoure el curs passat amb el títol “Ara és demà”. Al mateix temps, la subcomissió proporcionarà arguments i recomanacions de cara a convocar la jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya d'enguany.

Més concretament, els objectius de la subcomissió són: 

  • Analitzar aspectes diversos del tema de la interculturalitat, com és ara el currículum i les competències personals i socials, la construcció de la identitat personal i col·lectiva, la cohesió social, les tradicions culturals i religioses, etc.
  • Elaborar una proposta de document en què consti una valoració de l’estat de la qüestió de la realitat de la comunitat educativa del país i un seguit de propostes i recomanacions al Departament d’Ensenyament.
  • Assessorar la Secretaria del Consell en els preparatius de la Jornada de reflexió del CEC, que es durà a terme al mes d’octubre de 2018.