Accés al contingut Accés al menú de la secció
Dimarts, 10 d'abril de 2018

La Subcomissió de Composició del CEC finalitza la tasca encomanada


La Subcomissió de Composició del CEC es va crear al mes d'octubre amb la finalitat de fer propostes sobre la composició futura del Consell Escolar de Catalunya. La composició actual es regeix per la Llei 25/1985 i des de llavors fins ara s'han produït molts canvis en el sistema educatiu i en la societat que obliguen a una profunda reflexió prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de composició del Consell, que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació preveu desenvolupar. 

Els membres de la subcomissió han aportat criteris i propostes per redactar un document que es portarà al Ple i posteriorment es traslladarà als responsables del Departament d’Ensenyament per complementar la tramitació corresponent de l'avantprojecte.

Es va obrir també un procediment de consulta pública al portal Participa de la Generalitat de Catalunya, que es va tancar en data 3 d'octubre sense que s'hagués rebut cap comentari, però sí que es van rebre a la bústia institucional de correu electrònic de la Secretaria del Consell set aportacions, tant de membres del Consell com d'institucions i entitats de la comunitat educativa. 

Així mateix, els membres de la subcomissió han contribuït al debat amb diversos documents, en els quals expressen les seves propostes sobre la composició del Consell Escolar de Catalunya en el futur i sobre alguns aspectes de l'organització i el funcionament que consideren que caldria revisar.