Accés al contingut Accés al menú de la secció
Dimarts, 11 de juliol de 2017

Sessions plenàries del 12 i el 17 de juliol de 2017


El Ple del Consell Escolar de Catalunya es va reunir el 12 de juliol i en aquella sessió va aprovar dos dictàmens:

  • Dictamen 6/2017 sobre el projecte d’ordre per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
  • Dictamen 7/2017 sobre el projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat.

 

També va començar el debat de la proposta de document final del debat Ara és demà, que va continuar en la sessió del 17 de juliol. 

En aquesta segona sessió plenària, el Consell va aprovar per majoria el Document 1/2017: Ara és demà. Debat sobre el futur de l'educació a Catalunya. Conclusions i propostes, que recull les conclusions del treball realitzat al llarg del curs 2016-2017 per la subcomissió del Consell i de les aportacions rebudes a través dels diversos canals que es van oferir a la comunitat educativa per intervenir en el procés participatiu.