Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte Genèric Consell Escolar
Dijous, 17 de novembre de 2016

Publiquem les ponències que emmarquen el debat "Ara és demà"


Avui presentem les cinc ponències que han de servir de fonament del debat Ara és demà i de base de les aportacions individuals i col·lectives de la comunitat educativa, que ha estat expressament convidada a intervenir en el procés participatiu que s'obre avui a la plataforma Participa gencat.

La primera es titula "Els pilars del sistema educatiu" i analitza els principis en què s'assenta l'actual sistema català: equitat, educació inclusiva, plurilingüisme, família i entorn digital.

La segona, "L'arquitectura del sistema educatiu", proposa el disseny d'un sistema prou sòlid en què cada alumne fa el seu trajecte amb una garantia d’igualtat d’oportunitats: les etapes educatives i la seva fonamentació psicopedagògica, les transicions, les segones oportunitats, la formació professional i la integració dels diversos subsistemes, la connectivitat entre l’FP, el batxillerat i el sistema universitari, les passarel·les que es podrien establir...

La tercera és "El centre educatiu" i planteja una reflexió en clau de futur sobre l’autonomia del centre, el lideratge pedagògic, l’avaluació, els centres de major complexitat, el paper dels centres educatius com a comunitats d’aprenentatge, etc.

La quarta fa referència a "El professorat" i revisa aspectes fonamentals de la professió docent: la formació inicial, la formació continuada, l’accés a la funció docent, la carrera professional, la motivació i els elements que conformen la identitat d’un mestre i un professor.

La cinquena se centra en "L’alumnat", que és el protagonista i el subjecte a qui es destina tot el sistema educatiu. Cal veure què diuen la psicologia i la neurologia sobre com aprenen els infants i els joves, quin influx educatiu tenen la família, les estructures socials o la tecnologia, i com es va conformant la personalitat que madura.