Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte Genèric Consell Escolar
Dijous, 16 de març de 2017

Sessió plenària del 13 de març de 2017


El Ple del Consell Escolar de Catalunya es va reunir el passat 13 de març. En aquesta sessió, es van aprovar tres dictàmens:

  • Dictamen 1/2017 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny en artesania de complements de cuir de la família professional d’arts aplicades a la indumentària
  • Dictamen 2/2017 sobre els tretze projectes d’ordre següents:

Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i gestió de la producció gràfica
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’ortopròtesi i productes de suport
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’anatomia patològica i citodiagnòstic
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’operacions de laboratori
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’integració social
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de vídeo discjòquei i so
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de fabricació i ennobliment de productes tèxtils
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de vestuari a mida i d’espectacles
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’aqüicultura
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de laboratori clínic i biomèdic
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’activitats comercials
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’organització i control d’obres de construcció

  • Dictamen 3/2017 sobre el projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu