Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte Genèric Consell Escolar
Dimecres, 19 d'octubre de 2016

Eleccions per renovar els membres dels consells escolars de centre


Amb la publicació de la resolució que estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, ha començat el procés biennal d'eleccions per a la renovació dels membres que representen els diversos sectors de la comunitat educativa en els consells escolars de centre.

El consell escolar de centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre educatiu. Cada centre determina la composició i el reglament del consell escolar en les seves normes d'organització i funcionament, d'acord amb el projecte educatiu i la legislació vigent. El funcionament del consell escolar ha de garantir la participació efectiva de tots els agents implicats en l'educació en la presa de decisions. El grau i la qualitat d'aquesta participació són claus per assolir un centre educatiu de qualitat.

El Consell Escolar de Catalunya convida tota la comunitat educativa a participar en aquestes eleccions, que vol dir també assumir més responsabilitat i una vinculació més gran amb el projecte educatiu compartit i col·laborar en assolir l'èxit educatiu d'infants i joves.