Accés al contingut Accés al menú de la secció
Dimarts, 17 d'octubre de 2017

A Catalunya la democràcia s'ha après a l'escola. Comunicat a la comunitat educativa


A Catalunya, la democràcia s'ha après a l'escola. En ple franquisme, aprofitant les escletxes de la dictadura, la renovació pedagògica va fer possible que els mestres conreessin els valors democràtics en els centres educatius, com illes de llibertat enmig de la foscor. Aquest pòsit educatiu va ser cabdal per construir un sistema polític basat en drets i deures i per forjar uns principis de ciutadania, que són la base de la convivència en societats culturalment diverses.

Som un sol poble, també gràcies a l'escola. Infants i joves han esdevingut durant la seva escolarització ciutadans d'una societat plural i integradora. La llengua i la cultura catalanes, així com els valors democràtics, han constituït el cor d'un procés d'ensenyament i aprenentatge que ha permès desenvolupar les competències i els coneixements de cadascú en el marc dels plans d'estudi i han fet de tots els alumnes ciutadans de ple dret.

En un món global, les competències lingüístiques resulten fonamentals per garantir la comunicació i enriquir les persones. El plurilingüisme de l'escola catalana, entès com un tractament integral de les llengües, s'orienta en aquesta direcció. La presència del català, el castellà i les llengües estrangeres en els currículums acadèmics així ho acredita. En un marc d’interculturalitat, els centres estan fent un gran esforç per reconèixer i incorporar en els projectes educatius les llengües familiars dels seus alumnes.

Les proves de competències bàsiques de 6è d'educació primària i de 4t d'educació secundària obligatòria, que dissenya, aplica i avalua el Consell Superior d'Avaluació, acrediten un nivell equiparable de català i de castellà, i una clara progressió en la tercera llengua. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va dur a terme unes avaluacions generals de diagnòstic (EGD) al 2009 a 4t d’educació primària i al 2010 al 2n curs d’ESO. La puntuació de la competència de comunicació lingüística en llengua castellana dels alumnes catalans va ser superior a la mitjana espanyola. Per tant, podem afirmar que les competències plurilingües dels alumnes de Catalunya es desenvolupen positivament, tal com reclamen una societat oberta i una economia del coneixement.

El Consell Escolar de Catalunya reconeix la bona feina dels docents i de la comunitat educativa durant tots aquests anys, al servei dels infants i els joves. En els moments decisius, quan la cohesió social del país podia trencar-se per motius lingüístics o, més recentment, amb la nova immigració, vam assumir amb coratge la nostra responsabilitat. El millor antídot davant les mentides i les acusacions infundades d'aquells que no poden acceptar la solidesa del sistema educatiu és seguir construint una escola de qualitat, amb passió i esperit crític. Perquè l'escola catalana ha estat i continuarà sent el motor d’inclusió social del nostre país.

Consell Escolar de Catalunya
Barcelona, 17 d'octubre de 2017