Accés al contingut Accés al menú de la secció
Dimecres, 05 de desembre de 2018

Sessió plenària del 4 de desembre de 2018


consescat

El Ple del Consell Escolar de Catalunya (CEC) s'ha reunit el 4 de desembre de 2018. En aquesta sessió, s'ha aprovat el dictamen següent:

  • Dictamen 7/2018 sobre el projecte de decret de modificació del Decret75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

 

El Ple també ha tractat l'Avantprojecte de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, remès pel Ministeri d'Educació i Formació Professional al Consell Escolar de l'Estat. S'ha decidit elaborar un document de treball amb l'objectiu que el CEC faci aportacions a l'Avantprojecte durant la tramitació en el si del Consell Escolar de l'Estat.