Accés al contingut Accés al menú de la secció
Dimecres, 19 de juliol de 2017

Impuls a l’Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya


En la reunió de dimarts 19 de juliol de 2017, el Govern, a proposta del Departament d’Ensenyament, va aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC), que té l’objectiu d’adequar la seva composició a la realitat de la comunitat educativa del país, amb la incorporació d’entitats i institucions no representades en l’actual normativa reguladora.

En aquest sentit, en aquesta memòria preliminar es considera que la composició del CEC s’hauria de fonamentar en criteris de flexibilitat, obertura i actualització, de manera que enumerés els sectors que l’han d’integrar, amb una àmplia representació qualitativa de la comunitat educativa i dels àmbits socials relacionats amb els nivells educatius no universitaris, però sense detallar el nombre de membres de cada sector, que es concretaria en un decret de desplegament posterior d’acord amb unes pautes de proporcionalitat i de representativitat. Aquesta fórmula permetria renovacions i recomposicions més adaptables a cada moment i circumstància.

La memòria també preveu que s’hauria d’establir que el Govern nomenés els membres del Consell, com dicta l’article 171.6 de la LEC, i que el mandat fos de quatre anys i només renovable una vegada. Es podria ampliar així la mobilitat dels membres dels diversos sectors representats.