Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Consell  > Membres
 

Membres

Qui en forma part?

El CEC compta amb una àmplia participació d'entitats i d'organismes diversos relacionats amb el sistema educatiu no universitari i amb la societat en general. Els seus membres són nomenats pel Govern de Catalunya per a un període de quatre anys.

Els membres actuals del CEC són:

President
Lluís Font i Espinós

Professorat de nivells educatius no universitaris
Teresa Esperabé Prieto (CCOO)
Pere Forga i Visa, Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)
Laia Martí i Vilavella, Unió General de Treballadors (UGT)
Francesc Saló i Navarra, Unió Sindical de Treballadors d'Ensenyament de Catalunya (USTEC-STES)

Pares d'alumnes
Rosa Cadenas Prados, DINCAT Federació
Àlex Castillo Navarro, Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC)
Pere Farriol i Canyelles, Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyaments Secundaris (FAPAES)
Josep Manuel Prats i Moreno, Federació d'Associacions de Pares i Mares de les Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL)
Joan Ricart i Nicolau, Confederació d'Associacions Cristianes de Pares d'Alumnes de Catalunya

Alumnes
Anna Desola i Rivera (AJEC)

Personal d'administració i serveis dels centres docents
Benet Castillejos Segura (CCOO)
Ángela Rodríguez Albertos (UGT)

Titulars de centres privats
Joan Josep Codina i Puig, Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya
Agustín Guillén Cortés, Federació Catalana de Centres d'Ensenyament
Rosa M. Piqué i Faus, Serveis Educatius de Catalunya

Centrals i organitzacions sindicals
Josefa García Lorenzo (UGT)
Manuel Pulido Guerrero (CCOO)
Dolors Vique Ginés (CCOO)

Organitzacions patronals
Daniel Albors Pericàs, PIMEC
Iris M. Molina Ávila, Foment del Treball

Moviments de Renovació Pedagògica
Ricard Aymerich i Balagueró
Raül Manzano i Tovar

Administració educativa
Jordi Baldrich i Roselló
Jordi Blanch i Huguet
Manel Busom i Torres
Xavier Corominas i Frigola
Joan Martí i Garcia
Jordi Vilarrubí i Costa

Consells escolars territorials
Ramon Bajona i Riu (Catalunya Central)
Manuela Cid i Espuny (Terres de l'Ebre)
Miquel Àngel Cullerés i Balagueró (Lleida)
Miquel Àngel Essomba i Gelabert (Barcelona)
Lluïsa Nicolau i Galindo (Barcelona-comarques)
M. Carme Pinya i Salomó (Maresme - Vallès Oriental)
Josep P. Polanco i López (Girona)
Immaculada Reguant i Espinal (Tarragona)
Núria Vallduriola i Calbó (Baix Llobregat)
M. Carme Vigués i Julià (Vallès Occidental)

Administració local
Miguel Ángel Díaz Naranjo, Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Anna Erra i Solà, Associació Catalana de Municipis (ACM)
Josep M. Freixanet i Mayans, Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Jessica Segovia Álvarez, Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Francesc Tella i Macià, Associació Catalana de Municipis (ACM)
Calamanda Vila i Borralleras, Associació Catalana de Municipis (ACM)

Universitats de Catalunya
Joaquín Gairín Sallán
Juli Palou i Sangrà
Marisa Zaragoza Monroig

Personalitats de prestigi en el camp de l'educació
Jaume Cela i Ollé
Lluís Font i Espinós
Coral Regí i Rodríguez

Institut d'Estudis Catalans
Joaquim Arnau i Querol

Col·legis professionals
Antoni Domènech Bonet, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Magí Senserrich i Guitart

Secretari
Jesús Moral i Castrillo

Contacte: consellescolarcat.ensenyament@gencat.cat
Entorn de participació: www.consescat.cat

Data d'actualització: 29.09.2017