Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Consell  > Funcions
 

Funcions

Què fa?

El CEC ha de ser consultat sobre (article 171.3 de la LEC):

- els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions generals de l'àmbit educatiu que ha d'aprovar el Govern o el conseller o consellera del Departament;
- la programació de l'oferta educativa del Servei d'Educació de Catalunya;
- les normes generals sobre construccions i equipaments escolars;
- les actuacions generals dirigides a millorar la qualitat de l'ensenyament i millorar-ne l'adequació a la realitat social de Catalunya, i les dirigides a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals;
- els criteris de finançament de la prestació del Servei d'Educació de Catalunya;
- les bases generals de la política de beques i d'ajuts a l'estudi.

Els seus dictàmens són preceptius, però no vinculants, a l'hora de legislar sobre els aspectes generals del sistema educatiu de Catalunya.

El Consell pot formular per iniciativa pròpia propostes al Departament sobre qüestions relacionades amb la qualitat de l'ensenyament (article 171.5 de la LEC). D'una manera continuada es proposa la reflexió sobre temes d'actualitat o que preocupen la comunitat educativa. Els estudis o treballs que se'n deriven, realitzats mitjançant subcomissions específiques, són documents del Consell, dels quals se n'efectua una àmplia difusió. En el mateix sentit, el Consell organitza anualment una Jornada de reflexió (se n'han fet 25 edicions) i també cada any participa en la Trobada de Consells Escolars de les Comunitats Autònomes i de l'Estat.

Contacte: consellescolarcat.ensenyament@gencat.cat
Entorn de participació: www.consescat.cat

Data d'actualització: 15.10.2015