Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Consell  > Descripció
 

Descripció

Què és el Consell Escolar de Catalunya?

El Consell Escolar de Catalunya és l'organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb l'article 171.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya (LEC).

Després de la promulgació l'any 1985 de la Llei Orgànica del Dret a l'Educació (LODE), en què es regulava amb caràcter general la participació en el sistema educatiu no universitari, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, per la qual s'estructurava aquesta participació a Catalunya en tres graons de representativitat: el Consell Escolar de Catalunya (CEC), els consells escolars territorials (CET) i els consells escolars municipals (CEM).

A partir de l'entrada en vigor de la LEC, la Llei 25/1985 dels consells escolars queda derogada.

La LEC disposa també que la composició actual del Consell Escolar de Catalunya es manté com a màxim fins al final del termini de desplegament d'aquesta llei.

Els consells escolars territorials i els consells escolars municipals són organismes de participació i consulta de l'àmbit de les àrees territorials en què s'estructura l'Administració educativa i de l'àmbit dels municipis.

Contacte: consellescolarcat.ensenyament@gencat.cat
Entorn de participació: www.consescat.cat

Data d'actualització: 15.10.2015