Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Consell  > Comissions
 

Comissions

Com funciona?

El Consell Escolar de Catalunya funciona en ple i en comissions, d'acord amb les normes d'organització i funcionament que aprova el Departament a proposta del Consell (article 171.8 de la LEC). Actualment hi ha tres comissions fixes de treball:Comissió d'Ordenació del Sistema Educatiu, Comissió de Programació, Construcció i Equipament i Comissió de Finançament de l'Ensenyament, a més de la Comissió Permanent. Quan es tracta d'elaborar propostes o documents sorgits a iniciativa del Consell, es creen habitualment subcomissions específiques, que es tanquen quan acaben la tasca que els ha estat encomanada.

Comissió Permanent

President:
Lluís Font i Espinós

Membres:
Ricard Aymerich i Balagueró, en representació del sector de professorat
Pere Farriol i Canyelles, en representació dels pares i mares d'alumnes
Anna Erra i Solà, en representació de l'Administració local
Lluïsa Nicolau i Galindo, en representació dels presidents dels consells escolars territorials
Jaume Cela i Ollé, com a president de la Comissió d'Ordenació del Sistema Educatiu
Josep Manuel Prats i Moreno, com a president de la Comissió de Programació, Construcció i Equipament
Coral Regí i Rodríguez, com a presidenta de la Comissió de Finançament de l'Ensenyament

Secretari:
Jesús Moral i Castrillo

Contacte: consellescolarcat.ensenyament@gencat.cat
Entorn de participació: www.consescat.cat

Data d'actualització: 25.07.2016