Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Ara és demà  > Treball de la subcomissió
 

Treball de la subcomissió

La Comissió Permanent va crear una subcomissió específica del Consell Escolar de Catalunya per desenvolupar les actuacions previstes per donar compliment a l’encàrrec de la consellera d’Ensenyament de “dur a terme un estudi sobre com el sistema educatiu de Catalunya afronta els reptes emergents, per avançar en qualitat i equitat al servei d’un nou país i n’elabori l’informe corresponent”.

La presidenta de la subcomissió és la senyora Coral Regí, que compta amb el suport d'altres membres de la Permanent per coordinar els diversos temes. 

En una primera fase de treball, es va desenvolupar el debat sobre el contingut de cada ponència en tres sessions de dues hores de durada cadascuna, des de primers de novembre fins a mitjans de febrer. Al novembre, la subcomissió va analitzar “Els pilars del sistema educatiu” i va consensuar unes conclusions. Al desembre, es van estudiar les propostes de la ponència "L'arquitectura del sistema educatiu". Al gener la subcomissió va treballar sobre els textos de les ponències "El centre educatiu" i "El professorat", i al febrer va debatre la ponència "L'alumnat".

En una segona fase de treball, a finals d'abril i començaments de maig, la Subcomissió es va reunir novament per redactar unes conclusions per a cada un dels eixos del debat, que serviran de base per elaborar posteriorment el document que es portarà al Ple del Consell. La Subcomissió va comptar amb les conclusions provisionals que van sorgir dels debats de les ponències durant els mesos de desembre, gener i febrer i amb les nombroses aportacions de persones, centres educatius, entitats i organismes rebudes a través dels diversos canals de participació que es van oferir a tota la comunitat educativa. 

La Secretaria del CEC ha elaborat una síntesi de les idees clau que configuren el primer document de conclusions de la subcomissió, a partir del qual la Comissió Permanent elaborarà la proposta de document final per presentar al Ple a final de curs.

Data d'actualització: 23.05.2017