Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Ara és demà  > Activitats
 

Activitats

En aquesta pàgina ressenyem diverses activitats relacionades amb el debat Ara és demà.


Jornades presencials

En el marc del debat Ara és demà convoquem tres jornades presencials, en les quals s’abordaran els temes de les ponències des d’una perspectiva internacional, d’una banda, i des de l’experiència de centres educatius d’arreu del territori que desenvolupen iniciatives innovadores, d’una altra. Aquestes jornades seran els dies 14 de gener, 4 de febrer i 4 de març als espais de Cosmocaixa, de Barcelona, entre les 9 i les 14 hores i s'hi convidaran entre 300 i 500 persones, segons el format i el contingut.

La jornada del 14 de gener ha tractat "Els pilars del sistema educatiu" i "L'arquitectura del sistema educatiu". Podeu consultar el programa en aquest enllaç.

L'estructura general de les jornades del 14 de gener i 4 de febrer és la següent:

9.00 h - 9.15 h Presentació
9.15 h - 10.30 h Exposició sobre l’estructura i el funcionament del sistema educatiu d’un país europeu per part d'un expert
10.30 h - 11.00 h Relació entre l’exposició anterior i el sistema educatiu de Catalunya
11.00 h - 11.30 h Pausa-cafè
11.30 h - 14.00 h Presentació simultània de projectes d’innovació pedagògica o pràctiques educatives de referència d'arreu de Catalunya.

La jornada del 14 de gener de 2017 pren com a referència les ponències "Els pilars del sistema educatiu", de Lluís Font, i "L’arquitectura del sistema educatiu", de Joan Mateo. La jornada del 4 de febrer de 2017 té com a punt de partida les ponències "El centre educatiu", de Francesc Pedró, i "El professorat", de Miquel Martínez. Les experiències que s'hi presenten estan relacionades amb alguna de les propostes exposades a les ponències de referència. En cada espai es presenten tres experiències. Les persones que fan la presentació disposen de 30 minuts. Un cop s’han presentat les tres experiències, s’obre un torn de preguntes i debat de 30 minuts més per part dels assistents a la sala.

La jornada del 4 de març de 2017, que es basa en la ponència “L’alumnat”, de Neus Sanmartí, tindrà un format i un contingut diferent de les anteriors. La primera part consistirà en una taula rodona amb tres experts que tindrà com a eix “Com aprenen els alumnes”. En la segona part els alumnes seran els protagonistes i ells mateixos exposaran la seva visió sobre el sistema educatiu actual i sobre com hauria de ser en el futur.

El 18 de març de 2017 es durà a terme la jornada de cloenda, en la qual els autors de les ponències faran un retorn de les aportacions que les persones participants en el debat hagin realitzat a través dels diversos canals de participació previstos. A continuació s’obrirà un torn d’intervencions amb els assistents per debatre les conclusions de cada ponència.

Abans de cada jornada, les persones interessades han d'omplir el formulari d’inscripció, en el qual s'ha de concretar a quin espai volen participar en la segona part de la jornada. La setmana abans de la jornada, les persones inscrites reben un correu electrònic de confirmació de la inscripció, en el qual es notifica l’espai assignat per a la segona part. En el programa de cada jornada es detallen els espais i els continguts.

Canals d’informació i de participació:
Web Consell Escolar de Catalunya: consellescolarcat.gencat.cat
Plataforma de participació en línia: participa.gencat.cat
Butlletí Ara és demà
YouTube i Facebook del Consell Escolar de Catalunya
Correu electrònic: araesdema@gencat.cat
Twitter: @consescat #CECaraésdemà #innovemara

 

Orientacions a les direccions

Hem preparat unes orientacions perquè des de la direcció del centre promogueu la participació dels diferents col·lectius de la comunitat educativa en el debat Ara és demà

 

Orientacions al professorat

La finalitat d'aquestes orientacions és que els professors fomentin la participació de l’alumnat en el debat Ara és demà, com una activitat de caire competencial per dur a terme a les aules.

 

Orientacions a les famílies

A més d'implicar les famílies en el debat Ara és demà a través dels consells escolars dels centres, hem dissenyat, en col·laboració amb les federacions d'associacions de mares i pares d’alumnes, unes orientacions perquè els pares i les mares interessats a fer aportacions o suggeriments —individuals o col·lectius— s'animin a participar-hi.

 

Entrevista al president del Consell a TV3

Amb motiu de l'acte institucional de presentació del debat Ara és demà, el programa "Els matins" de TV3 va convidar el president del Consell, Lluís Font a explicar els objectius i el desenvolupament previst d'aquest debat. En aquest enllaç podeu veure el vídeo de la intervenció. 

 
Data d'actualització: 19.12.2016