Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Ara és demà  > Activitats
 

Activitats

En aquesta pàgina ressenyem diverses activitats relacionades amb el debat Ara és demà.


Jornades presencials

En el marc del debat Ara és demà es van convocar tres jornades presencials, en les quals s’abordaren els temes de les ponències des d’una perspectiva internacional, d’una banda, i des de l’experiència de centres educatius d’arreu del territori que desenvolupen iniciatives innovadores, d’una altra. Aquestes jornades van ser els dies 14 de gener, 4 de febrer i 4 de març als espais de Cosmocaixa, de Barcelona, i van assistir-hi entre 300 i 500 persones, segons el format i el contingut.

La jornada del 14 de gener va tractar "Els pilars del sistema educatiu" i "L'arquitectura del sistema educatiu". Podeu consultar el programa en aquest enllaç i també podeu veure'n els vídeos

La jornada del 4 de febrer va tractar "El centre educatiu" i "El professorat". Podeu consultar el programa en aquest enllaç i també podeu veure'n els vídeos

La jornada del 4 de març de 2017, basada en la ponència “L’alumnat”, de Neus Sanmartí, va tenir un format i un contingut diferents de les anteriors. La primera part va consistir en una taula rodona amb quatre experts sobre el tema “Com aprenen els alumnes?”. En la segona part els alumnes van ser els protagonistes i ells mateixos va exposar la seva visió sobre el sistema educatiu actual i sobre com hauria de ser en el futur. Podeu consultar el programa en aquest enllaç i també podeu veure'n els vídeos

El 25 de març de 2017 es durà a terme la jornada de cloenda, en la qual els autors de les ponències faran un retorn de les aportacions que les persones participants en el debat hagin realitzat a través dels diversos canals de participació previstos. A continuació s’obrirà un torn de paraules, en el qual els assistents podran interactuar amb els ponents. 

Canals d’informació i de participació:
Web Consell Escolar de Catalunya: consellescolarcat.gencat.cat
Plataforma de participació en línia: participa.gencat.cat
Butlletí Ara és demà
YouTube i Facebook del Consell Escolar de Catalunya
Correu electrònic: araesdema@gencat.cat
Twitter: @consescat #CECaraésdemà #innovemara

 

Orientacions a les direccions

Hem preparat unes orientacions perquè des de la direcció del centre promogueu la participació dels diferents col·lectius de la comunitat educativa en el debat Ara és demà

 

Orientacions al professorat

La finalitat d'aquestes orientacions és que els professors fomentin la participació de l’alumnat en el debat Ara és demà, com una activitat de caire competencial per dur a terme a les aules.

 

Orientacions a les famílies

A més d'implicar les famílies en el debat Ara és demà a través dels consells escolars dels centres, hem dissenyat, en col·laboració amb les federacions d'associacions de mares i pares d’alumnes, unes orientacions perquè els pares i les mares interessats a fer aportacions o suggeriments —individuals o col·lectius— s'animin a participar-hi.

 

Entrevista al president del Consell a TV3

Amb motiu de l'acte institucional de presentació del debat Ara és demà, el programa "Els matins" de TV3 va convidar el president del Consell, Lluís Font a explicar els objectius i el desenvolupament previst d'aquest debat. En aquest enllaç podeu veure el vídeo de la intervenció. 

 
Data d'actualització: 20.01.2017