Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Actuacions  > Jornades  > Jornada de reflexió 2012
 

Jornada de reflexió 2012

El Consell Escolar de Catalunya va realitzar el 10 de novembre de 2012 la Jornada de reflexió L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació.

Amb la XXII Jornada de reflexió, el Consell va contribuir a l’intercanvi d’informació, el contrast d’opinions i la construcció de visions i de consensos sobre aquest tema cabdal de l’educació contemporània, amb la voluntat que revertissin positivament en el futur de l’educació de Catalunya.

El Consell va estendre el debat a tota la comunitat educativa aprofitant les funcionalitats de la tecnologia a través de Consescat, un entorn de debat i comunicació en línia. En aquest espai, es van fer públiques les aportacions d’experts mitjançant unes entrevistes enregistrades en vídeo, es van oferir referències i documents, i, el més important, tots els membres que es van registrar a la xarxa van poder participar en els fòrums de discussió.

L'acte d'inauguració de la jornada presencial va ser presidit per la consellera d'Ensenyament i va comptar amb les intervencions de Ferran Ruiz, president del Consell, i Gerard Ardanuy, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona.

A continuació, Francesc Pedró va fer la conferència "Contribució pedagògica de les tecnologies digitals: balanç internacional i perspectives".

Posteriorment, en les taules simultànies, els participants van tenir ocasió d'escoltar els arguments dels ponents i d'intervenir en els debats. Els subtemes d'aquestes taules eren:

1. “El paper de les tecnologies digitals en l’aprenentatge”
2. “Competència digital i avaluació dels aprenentatges”
3. “La integració de les TIC i l’organització dels centres”

Debat previ en línia

Amb la finalitat de potenciar al màxim la participació de la comunitat educativa, el Consell havia proposat, per primera vegada, un entorn de debat i comunicació en línia. En aquest espai, es van publicar aportacions d’experts i es demanava la participació de la comunitat educativa en els fòrums de discussió al voltant dels temes de les taules de la Jornada.

1. “El paper de les tecnologies digitals en l’aprenentatge”
La revolució de les tecnologies de la informació ha posat a disposició de la ment humana enormes possibilitats en forma d’eines de tractament de la informació, d’expressió de les idees, de comunicació interpersonal i de simulació, recerca i exploració de l’univers d’informació. Les TIC són avui dia instruments de cultura, coneixement, participació i creació. Quin és, doncs, el seu paper en els processos d’aprenentatge? Estan cridades a tenir un paper essencial en l’educació contemporània? Quines previsions es poden fer respecte a les aportacions de les TIC en el futur?
2. “Competència digital i avaluació dels aprenentatges”
Comunament s’admet que la competència digital és una competència fonamental per a viure i treballar en l’anomenada societat del coneixement. La mateixa formulació canviant d’aquesta competència i la capacitat de professors i alumnes per emprar profitosament les TIC són temes dinàmics en constant reformulació. Els aprenentatges que s’assoleixen emprant les TIC, es poden avaluar d’una manera tradicional? La incorporació de les TIC als processos d’aprenentatge, com repercuteix en els mètodes i en la mesura de rendiment? Es poden integrar les TIC a fons sense repensar l’avaluació? Hi ha instruments per a aquesta tasca?
3. “La integració de les TIC i l’organització dels centres”
El projecte educatiu, que estableix els principis organitzatius i els criteris pedagògics i que regeix l’exercici professional, és un instrument essencial per a la integració educativa de les TIC als centres educatius. En aquest sentit, el lideratge compartit és clau per impulsar el treball en equip i la implicació de tot el claustre en la incorporació de les TIC en el projecte de centre. Les previsions específiques que sobre les tecnologies digitals es realitzin a cada centre són essencials per a treure’n el màxim profit, i això demana una gestió rigorosa i prospectiva. Com s’han de reorganitzar els centres? Com influeix el lideratge en el rendiment educatiu de les TIC?

Data d'actualització: 30.10.2014