Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Actuacions  > Jornades  > Ara és demà  > Participació
 

Participació

El Consell Escolar de Catalunya va proposar fer una reflexió sincera, en profunditat i compartida amb tots els sectors de la comunitat educativa sobre el futur de l'educació a fi de conèixer els diversos punts de vista sobre qüestions cabdals que afecten l'ensenyar i l'aprendre, per això va obrir la participació en aquest debat a través de diverses vies.


Canals d'informació i de participació

A la plataforma Participa gencat es van recollir opinions individuals o en nom de col·lectius, organitzacions o institucions, tant sobre les ponències com sobre aquelles qüestions que, a partir de l’experiència professional, es volien aportar al debat.

També es van recollir documents amb aportacions individuals i col·lectives al correu electrònic araesdema@gencat.cat, els quals es van publicar a la xarxa Consescat.

L'actualitat del debat va tenir un seguiment a la pàgina de Facebook del Consell Escolar de Catalunya i al perfil @consescat de Twitter, amb l’etiqueta #CECaraésdemà. I els centres educatius van difondre les activitats de caràcter innovador a Twitter amb l’etiqueta #innovemara

El butlletí institucional "Ara és demà" ha informat quinzenalment de les activitats relacionades amb el debat. 

 

Aportacions institucionals, de centres educatius, personals i de col·lectius

Diversos centres educatius, com també entitats, institucions i organismes de l'àmbit de l'educació, van fer aportacions al debat Ara és demà, en les quals es desenvolupaven els temes de les ponències i es feien propostes sobre el futur de l'educació a Catalunya. També van arribar a la bústia de correu electrònic aportacions individuals de persones que expressaven les seves opinions. En aquest enllaç es poden consultar els documents originals rebuts.

Un cop tancat el termini de rebuda d'aportacions, les propostes són ordenades i analitzades amb la finalitat de fer les síntesis corresponents, que seran estudiades pels membres de la Subcomissió "Ara és demà" del Consell Escolar de Catalunya i incorporades, si escau, al document de conclusions. Tots els textos originals rebuts, a més de ser publicats en línia, formaran part dels annexos a l'informe que el Consell lliurarà a la consellera d'Ensenyament.

El Consell Escolar de Catalunya agraeix a totes les persones, entitats, institucions, centres educatius i serveis educatius que van respondre a la invitació a participar en el debat, i molt especialment les interessants i variades contribucions dels àmbits més diversos de la comunitat educativa. 

 

Taller de debat al centre

A fi de portar el debat als centres educatius, es va proposar una experiència de participació ciutadana per integrar tota la comunitat escolar i parlar del futur de l'educació. Es tractava de portar a terme un taller de debat que complís les garanties de qualitat democràtica pròpies d'un procés participatiu.

La guia per portar a terme de manera autònoma aquesta activitat a cada centre comprenia divesos materials:

  • Guia per realitzar el debat al centre. Presentació digital amb orientacions per a la dinamització de grups en el taller de debat.
  • Preguntes sobre els eixos del debat. Qüestionari per plantejar la discussió dels aspectes fonamentals de cada eix del debat.
  • Pauta de recollida d’aportacions al debat. Formulari per a la recollida de les aportacions aplicable tant als petits grups de discussió com a les conclusions del taller.
  • Avaluació del procés de participació. Formulari per a l’avaluació del desenvolupament del procés participatiu generat pel taller de debat.

El primer document anava destinat a les persones que organitzaven i dinamitzaven un taller. Els dos següents eren documents de treball que els participants en el taller havien de tenir a mà. Finalment, els participants havien d’emplenar el document d’avaluació per completar el procés.

 

Tallers participatius als territoris

Per arribar al conjunt de la comunitat educativa, amb la col·laboració de la Secretaria de Participació i Govern Obert, del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, es van realitzar catorze tallers de participació territorials dins el procés participatiu per al debat Ara és demà

En aquestes sessions presencials arreu del territori les persones que hi van assistir van tenir l'oportunitat de deliberar sobre el futur de l’educació a Catalunya i aportar el seu punt de vista. 

 

 
Data d'actualització: 25.07.2017