Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Actuacions  > Jornades  > Ara és demà  > Calendari
 

Calendari d'actuacions

Juliol de 2016

El president rep l’encàrrec de la consellera d’Ensenyament.
Es concreten els cinc àmbits en què s’estructura el debat.
Es contacta amb els experts a qui es demana que elaborin les ponències.
Presentació al Ple del CEC de l’encàrrec, el pla d’actuacions i el calendari previst.

Juliol-octubre de 2016

Els experts elaboren les ponències de cada un dels cinc àmbits:
—  Lluís Font: Els pilars del sistema educatiu
—  Joan Mateo: L’arquitectura del sistema educatiu
—  Francesc Pedró: El centre educatiu
—  Miquel Martínez: El professorat
—  Neus Sanmartí : L’alumnat

3 d’octubre de 2016

Acte de presentació del debat Ara és demà al Palau de la Generalitat davant una àmplia representació de la comunitat educativa.

Primera quinzena de novembre de 2016

Lliurament de les ponències a la Secretaria del CEC.
Reunió de la Comissió Permanent per analitzar les ponències i aprovar el pla de treball de la subcomissió.
Tramesa de missatges electrònics a persones i entitats externes (més de 130.000) per convidar-les a participar en el debat i fer-hi aportacions.

Novembre de 2016 – abril de 2017

Sessions de treball de la subcomissió del CEC.
Rebuda de les aportacions d’entitats i persones externes.
Recollida d'intervencions a través de la plataforma de participació en línia.

Gener–març de 2017

Jornades presencials de participació: elements de referència internacionals per al debat i bones pràctiques de centres educatius de Catalunya
— 14 de gener: "Els pilars del sistema educatiu" i "L’arquitectura del sistema educatiu"
— 4 de febrer: "El centre educatiu" i "El professorat"
— 4 de març: "L'alumnat"

Febrer-abril de 2017

Les aportacions de la subcomissió del Consell i les de les entitats i persones externes s’estudien de cara a preparar la sessió de debat amb els ponents. 

25 de març de 2017

Jornada de cloenda de la fase de debat presencial. 

Abril

Fi del termini per fer aportacions. 

Maig-juny de 2017

La Secretaria del Consell elabora l'esborrany de document a partir de les aportacions rebudes i dels debats presencials.
La subcomissió del CEC es reuneix novament per concretar la proposta de document que presentarà a la Comissió Permanent i al Ple.

Juliol de 2017

Sessió plenària del Consell Escolar de Catalunya per aprovar el document definitiu que es lliura a la consellera.

Data d'actualització: 21.07.2017