Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Actuacions  > Jornades
 

Jornades


Jornades de reflexió del Consell Escolar de Catalunya

El Consell Escolar de Catalunya organitza cada any una jornada de reflexió, a la qual es convida una nodrida representació de la comunitat educativa. L'objectiu principal d'aquesta trobada és, bàsicament, promoure el debat i la reflexió sobre temes d'actualitat i d'interès per a la dinamització i la millora del sistema educatiu. 

A fi que aquesta activitat arribi a totes les comarques del país, les jornades s'han celebrat al llarg dels anys en poblacions diferents. El contingut de les ponències, les síntesis dels debats de les taules rodones i les conclusions es recullen en la publicació corresponent (vegeu l'apartat Publicacions).

 

Jornada de reflexió 2015

El 17 d'octubre de 2015 el Consell Escolar de Catalunya va celebrar la XXV Jornada de reflexió a l'auditori del Conservatori del Liceu, de Barcelona. Amb el títol Sempre connectats? Viure i aprendre en temps digitals es va parlar de les implicacions personals i educatives de la irrupció de les tecnologies mòbils en la vida quotidiana de nens i adolescents, ampliant els temes del document Les tecnologies mòbils als centes educatius, aprovat pel Ple del Consell i que va tenir una àmplia repercussió.

Després de l'acte inaugural, presidit per la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i de la presentació de la Jornada, a càrrec del president del Consell Escolar de Catalunya, Ferran Ruiz, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, va fer la conferència general “Connect@ts a la cultura i el coneixement”.

La sessió central de la Jornada va estar a càrrec de les ponents Eulàlia Alemany, llicenciada en pedagogia, màster d’educació per la universitat de Harvard, i Liliana Arroyo, doctora en sociologia, investigadora a Eticas Research & Consulting i docent a la Universitat de Barcelona (UB), moderades per Lluís Baulenas, membre del Consell Escolar de Catalunya. Aquesta sessió va tractar el tema "Viure i conviure en un temps de xarxes".

La darrera part de la Jornada, amb el títol "Aprendre i ensenyar amb dispositius mòbils", va comptar amb les ponències de Mònica Escarcelle, professora d’institut, doctora en bioquímica i biologia molecular per la Universitat de Barcelona; Lluís Madurell, estudiant, editor de la Viquipèdia i membre d’Amical Wikimedia, i Ricard Garcia, professor d’institut, editor dels portals edu365.cat i Toolbox. La moderadora d'aquesta sessió va ser Coral Regí, membre del Consell Escolar de Catalunya.

La Jornada va tenir un intermedi musical a càrrec de l'Ensemble de Saxos format per alumnes del Conservatori del Liceu, dirigits per Albert Julià.

Parlament de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau

Presentació de la Jornada a càrrec del president del Consell, Ferran Ruiz

Conferència de Laura Borràs "Connect@ts a la cultura i el coneixement"

Ponències de la sessió "Viure i conviure en un temps de xarxes"

Ponències de la sessió "Aprendre i ensenyar amb dispositius mòbils"

 

Jornada de reflexió 2014

El dissabte 18 d’octubre de 2014, el Consell Escolar de Catalunya va celebrar la XXIV Jornada de reflexió al Teatre Auditori de Salou, amb el suport dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona i la col·laboració de l’Ajuntament de Salou.

El tema d'aquesta jornada era La personalització de l'aprenentatge i era la tercera del cicle de jornades interrelacionades previstes per al període 2011-2015, que tenen com a fil conductor la necessitat de reflexionar sobre els canvis necessaris de les maneres d’aprendre, d’ensenyar, d’avaluar i, en general, d’estructurar les relacions educatives per educar les persones que han de viure i treballar en una societat complexa, diversa i globalitzada, i maximitzar l’èxit escolar i la satisfacció personal amb el coneixement i la cultura.

L’objectiu de la jornada era propiciar la reflexió i el debat sobre la necessitat de reestructurar l’ensenyament amb l’objectiu d’optimitzar l’experiència d’aprenentatge de tots i cadascun dels alumnes, potenciant la seva implicació activa en el procés d’aprenentatge i el desenvolupament personal. És en aquest sentit que hom pot començar a parlar de “personalització de l’aprenentatge” i avançar cap a una comprensió compartida d’aquest concepte.

La XXIV Jornada es va desenvolupar d'acord amb el programa previst. En l'acte inaugural van intervenir Pere Granados, alcalde de Salou, que va donar la benvinguda als participants; Ferran Ruiz, president del Consell Escolar de Catalunya, que va fer la presentació del contingut de la Jornada, i Irene Rigau, consellera d’Ensenyament, que va valorar la implicació de les famílies, el professorat i els centres en la personalització de l'aprenentatge. 

Tot seguit, el professor John Abbott, president de 21st Century Learning Initiative, va fer la conferència “Overschooled but Undereducated: Getting the balance right” (“Sobreescolaritzats però subeducats: Aconseguint l’equilibri”) i, després d'una pausa, es van desenvolupar les quatre taules de debat: “Currículum, tecnologia i entorn com a vectors de personalització”, “Expectatives i veu de l’aprenent”,  “El paper de la família en la personalització del procés educatiu” i “La persona a l’ethos del centre educatiu. La implicació del professorat”.

La Jornada va comptar amb les actuacions de la coral de l’Escola Doctor Alberich i Casas, de Reus, i d’alumnes de lnstitut Jaume I, de Salou.

Presentació del contingut de la Jornada (vídeo)

Consideracions prèvies sobre la personalització de l'aprenentatge

La veu de l'aprenent

Aspectes a debatre

Reflexions del professor Josep González-Agàpito (vídeo)

Martí Teixidó parla de la personalització (vídeo)

L'ethos del centre educatiu segons Juanjo Garcia (vídeo)

Parlament del president del Consell en l'acte inaugural

Discurs de la consellera d'Ensenyament en l'acte inaugural (vídeo)

Conferència del professor John Abbott (vídeo)

Conferència del professor John Abbott en versió original (vídeo)

 

Jornada de reflexió 2013

El Consell Escolar de Catalunya va celebrar la XXIII Jornada de reflexió, amb el tema Jovent i educació en l’era de la globalització, dissabte 9 de novembre de 2013 a l’Edifici Transfronterer de la Universitat de Lleida.

La Jornada va comptar amb una àmplia representació dels diversos sectors que conformen la comunitat educativa i va anar precedida d'un debat en línia per Internet mitjançant l'entorn Consescat.

L’objectiu de la jornada era plantejar de manera oberta i prospectiva les implicacions que per al jovent, la seva educació i el futur del sistema educatiu té el conjunt de canvis socials, econòmics, culturals i tecnològics que s’inscriuen sota el concepte de globalització.

En l’acte inaugural van intervenir la consellera d’Ensenyament, la degana de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida i el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Lleida. El president del Consell va exposar els objectius de la Jornada i va avançar alguns arguments per als debats posteriors.

A continuació, Alfons Cornella, president d'Infonomia, va fer la conferència general, a la qual van seguir les quatre taules rodones simultànies de debat amb els títols "El sistema educatiu davant els reptes de la globalització", "Cultura i expectatives dels joves d'avui", "La funció docent en l'era de la globalització" i "Educació del futur i futur de l'educació". Cada taula va comptar amb una ponència a càrrec de persones expertes, es va presentar un resum de les intervencions que s'havien produït en el debat previ en línia a l'entorn Consescat i es va originar un ampli debat amb els assistents.

Reflexions del professor Manuel Castells

Presentació de la Jornada a càrrec del president del Consell, Ferran Ruiz

Discurs de la degana de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida, M. Pau Cornadó

Benvinguda del regidor d'Educació de l'Ajuntament de Lleida, Jesús Castillo

Parlament inaugural de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau

Conferència d'Alfons Cornella

Videoentrevista a Dubravka Novkovic

Taula de debat "El sistema educatiu davant els reptes de la globalització"

Videoentrevista a Carles Feixa

Taula de debat "Cultura i expectatives dels joves d'avui"

Videoentrevista a Jacint Bassó i Teresa Borotau

Taula de debat "La funció docent en l'era de la globalització"

Videoentrevista a Jordi Serra

Taula de debat "Educació del futur i futur de l'educació"

 

Jornada de reflexió 2012

El Consell Escolar de Catalunya va realitzar el 10 de novembre de 2012 la Jornada de reflexió L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació.

Amb la XXII Jornada de reflexió, el Consell va contribuir a l’intercanvi d’informació, el contrast d’opinions i la construcció de visions i de consensos sobre aquest tema cabdal de l’educació contemporània, amb la voluntat que revertissin positivament en el futur de l’educació de Catalunya.

El Consell va estendre el debat a tota la comunitat educativa aprofitant les funcionalitats de la tecnologia a través de Consescat, un entorn de debat i comunicació en línia. En aquest espai, es van fer públiques les aportacions d’experts mitjançant unes entrevistes enregistrades en vídeo, es van oferir referències i documents, i, el més important, tots els membres que es van registrar a la xarxa van poder participar en els fòrums de discussió.

L'acte d'inauguració de la jornada presencial va ser presidit per la consellera d'Ensenyament i va comptar amb les intervencions de Ferran Ruiz, president del Consell, i Gerard Ardanuy, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona.

A continuació, Francesc Pedró va fer la conferència "Contribució pedagògica de les tecnologies digitals: balanç internacional i perspectives".

Posteriorment, en les taules simultànies, els participants van tenir ocasió d'escoltar els arguments dels ponents i d'intervenir en els debats. Els subtemes d'aquestes taules eren:

1. “El paper de les tecnologies digitals en l’aprenentatge”
2. “Competència digital i avaluació dels aprenentatges”
3. “La integració de les TIC i l’organització dels centres”

Debat previ en línia

Amb la finalitat de potenciar al màxim la participació de la comunitat educativa, el Consell havia proposat, per primera vegada, un entorn de debat i comunicació en línia. En aquest espai, es van publicar aportacions d’experts i es demanava la participació de la comunitat educativa en els fòrums de discussió al voltant dels temes de les taules de la Jornada.

1. “El paper de les tecnologies digitals en l’aprenentatge”
La revolució de les tecnologies de la informació ha posat a disposició de la ment humana enormes possibilitats en forma d’eines de tractament de la informació, d’expressió de les idees, de comunicació interpersonal i de simulació, recerca i exploració de l’univers d’informació. Les TIC són avui dia instruments de cultura, coneixement, participació i creació. Quin és, doncs, el seu paper en els processos d’aprenentatge? Estan cridades a tenir un paper essencial en l’educació contemporània? Quines previsions es poden fer respecte a les aportacions de les TIC en el futur?
2. “Competència digital i avaluació dels aprenentatges”
Comunament s’admet que la competència digital és una competència fonamental per a viure i treballar en l’anomenada societat del coneixement. La mateixa formulació canviant d’aquesta competència i la capacitat de professors i alumnes per emprar profitosament les TIC són temes dinàmics en constant reformulació. Els aprenentatges que s’assoleixen emprant les TIC, es poden avaluar d’una manera tradicional? La incorporació de les TIC als processos d’aprenentatge, com repercuteix en els mètodes i en la mesura de rendiment? Es poden integrar les TIC a fons sense repensar l’avaluació? Hi ha instruments per a aquesta tasca?
3. “La integració de les TIC i l’organització dels centres”
El projecte educatiu, que estableix els principis organitzatius i els criteris pedagògics i que regeix l’exercici professional, és un instrument essencial per a la integració educativa de les TIC als centres educatius. En aquest sentit, el lideratge compartit és clau per impulsar el treball en equip i la implicació de tot el claustre en la incorporació de les TIC en el projecte de centre. Les previsions específiques que sobre les tecnologies digitals es realitzin a cada centre són essencials per a treure’n el màxim profit, i això demana una gestió rigorosa i prospectiva. Com s’han de reorganitzar els centres? Com influeix el lideratge en el rendiment educatiu de les TIC?

Paraules de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, en l'acte inaugural

Presentació de la Jornada a càrrec de Ferran Ruiz, president del Consell

Salutació de Gerard Ardanuy, regidor d'Educació

Conferència de Francesc Pedró

Resums de les taules de debat i cloenda

Entrevista a César Coll

Entrevista a Carles Monereo

Entrevista a Coral Regí i Ramon Grau

 

Jornades de Consells Escolars de Comunitats Autònomes i de l'Estat

Anualment, representants dels Consells Escolars de les Comunitats Autònomes i de l'Estat es reuneixen per debatre àmpliament, a partir de les diverses aportacions dels consells, un tema d'interès comú sobre el món de l'educació. Els temes tractats en les darreres edicions van ser:

  • Les competències educatives bàsiques
  • L'aprenentatge al llarg de la vida
  • L'autonomia dels centres educatius com a factor de qualitat
  • El professorat del segle XXI
  • Les escoles d'èxit. Característiques i experiències
  • Les relacions entre família i escola. Experiències i bones pràctiques 

L'organització d'aquestes jornades correspon cada any a un dels consells. Així, les dels darrers anys s'han celebrat a Bilbao, Càceres, Toledo, Logronyo, Oviedo i Santander.

 
Data d'actualització: 30.10.2014