Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Actuacions  > Història del CEC
 

Història del Consell Escolar de Catalunya


Breu síntesi

L'any 2016 el Consell Escolar de Catalunya va celebrar el trentè aniversari. Presentem a continuació les dades més rellevants de la trajectòria del màxim òrgan de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari, tal com el defineix la Llei d’educació de Catalunya.

Des de la data que es va constituir, el 20 de novembre de 1986, el Consell ha estat presidit per Maria Rúbies i Garrofé (1986-1989), Octavi Fullat i Genís (1989-1993), Jaume Sarramona i López (1993-1999), Sara Blasi i Gutiérrez (2000-2004), Pere Darder i Vidal (2004-2011), Ferran Ruiz i Tarragó (2011-2016), Lluís Font i Espinós (2016-2018) i Anna Simó i Castelló (2018-), tots personalitats de prestigi reconegut en el món de l'educació en qui els consellers i les conselleres d'Ensenyament han delegat aquesta responsabilitat. 

La Secretaria del Consell, òrgan administratiu de caràcter permanent que s'integra dins el Departament d'Ensenyament, ha estat dirigida per Irene Rigau i Oliver (1986-1989), Margarida Muset i Adel (1989-1994), M. Teresa Pijoan i Balcells (1994-2011), Laura Colominas Bassols (2011-2013), Berta Borràs i Riba (2013-2016) i Jesús Moral i Castrillo (2016-). 

Al llarg d’aquests anys, el Consell Escolar de Catalunya ha aprovat més de tres-cents dictàmens sobre les disposicions normatives trameses per la Conselleria d’Ensenyament i més d’un centenar de documents i informes sobre temes educatius, elaborats a iniciativa pròpia. Així mateix, la comunitat educativa representada al Consell en més d’una ocasió ha volgut expressar la seva posició respecte a qüestions rellevants de l’àmbit educatiu, mitjançant sengles comunicats que han tingut un gran ressò mediàtic, com ho van ser la defensa del model lingüístic del sistema educatiu català i el suport al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Coincidint amb la commemoració del 25è aniversari del Consell, es va posar en funcionament l’entorn Consescat, que va permetre obrir una participació constant en els debats en línia de la comunitat educativa més enllà de la cita anual que és la jornada de reflexió. El Consell ha convocat 25 edicions de la Jornada de reflexió.

Prop de 400 persones han format part del Consell, representants dels sectors de l'àmbit educatiu: professorat (27), pares i mares (35), alumnat (21), personal d'administració i serveis (10), titulars de centres privats (10), organitzacions sindicals (29), organitzacions patronals (11), moviments de renovació pedagògica (12), administració educativa (46), administració local (41), presidents dels consells escolars territorials (64), universitats (23), personalitats de prestigi reconegut (14), Institut d'Estudis Catalans (6), col·legis professionals (7) i Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (21). 

 

Galeria de presidents i presidentes del Consell Escolar de Catalunya

anna_simo  Anna Simó i Castelló (7 de juny de 2018)

 

 Lluís Font i Espinós (29 de febrer de 2016 - 7 de juny de 2018)

 Ferran Ruiz i Tarragó (31 de maig de 2011 - 21 de gener de 2016)

 Pere Darder i Vidal (1 d'abril de 2004 - 18 de gener de 2011)

 Sara Blasi i Gutiérrez (1 de gener de 2000 - 31 de març de 2004)

 Jaume Sarramona i López (20 d'abril de 1993 - 31 de desembre de 1999)

 Octavi Fullat i Genís (18 de setembre de 1989 - 20 d'abril de 1993)

 Maria Rúbies i Garrofé (24 d'octubre de 1986 - 18 de setembre de 1989)

 
Data d'actualització: 05.07.2018